Τα παράλια του νομού Λάρισας – 3ο μέρος

Τα παράλια του Νομού Λάρισας: φυσικό περιβάλλον – πολεοδομικός σχεδιασμός – όροι δόμησης.

Βελίκα – Σωτηρίτσα – Αγιόκαμπος – Πολυδέντρι – Πύργος – Ρακοπόταμος

βιβλίο: 6,00

e-book: 5,00€

Book Details

Σελίδες

141

Διαστάσεις

Υ: 23 εκ x Π: 23,5 εκ

Γλώσσα

Ελληνικά

ISBN

978-618-82584-8-8

Έκδοση

2016

Οδηγίες για ebook

Για να διαβάσετε το e-book, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Adobe Acrobat Reader. Ανοίγετε το αρχείο και από την επιλογή: View ►Page Display ►Two Page View.

About The Author

Βασίλειος Ν. Τσολάκης

Βασίλειος Ν. Τσολάκης

Ο Βασίλειος Ν. Τσολάκης γεννήθηκε στον Τύρναβο, όπου τελείωσε την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του.

Είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, διπλωματούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος πτυχίου του ΥΠΕΧΩΔΕ για μελέτες δημοσίων Έργων.

Άρχισε την επαγγελματική του δραστηριότητα το έτος 1967 στη Λάρισα, όπου εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι το έτος 2007 και ασχολήθηκε με κάθε είδους έργα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.

Οι παραλιακές περιοχές του Νομού Λάρισας διαθέτουν σημαντικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους, νερά, δάση, βιότοπους, τοπία, παραγωγική γη, παραλίες και μακρά ιστορία ως αξιοποιήσιμη πολιτιστική κληρονομιά.
Το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα όμως, δεν χρησιμοποιήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπήρξε μονομερής προσανατολισμός στην πώληση γης για δόμηση παραθεριστικής κατοικίας, χωρίς οργανωμένο σχέδιο πολεοδόμησης, καθώς και στην δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων μεσαίας και χαμηλής τάξης σε αντίθεση με την πολύ υψηλή ποιότητα των τουριστικών πόρων της περιοχής.

Η ποικιλία των πολεοδομικών ρυθμίσεων που έγιναν, εντάσσεται σε μια διαδικασία “τακτοποίησης” των παλιών οικισμών και της αυθαίρετης δόμησης και “ικανοποίησης” της ζήτησης για παραθεριστική κατοικία, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του φυσικού χώρου και το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αντιμετώπιση των πολεοδομικών προβλημάτων σε όλους τους οικισμούς της περιοχής, είναι η έλλειψη ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή της βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης. Είναι, τελείως, αναγκαίος ένας ευρύτερος πολεοδομικός σχεδιασμός για όλη την περιοχή. Η αυθαίρετη δόμηση πρέπει να κατασταλεί οριστικά.

Ο σχεδιασμός του χώρου δεν είναι προσωπική υπόθεση. Η χωροταξία και η Πολεοδομία ανήκουν στις εφαρμοσμένες θετικές επιστήμες και η κάθε πρόταση πρέπει να εδράζεται στους ισχύοντες νόμους και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, που καθορίζουν των χωροταξική πολιτική.

Η προώθηση ενός μοντέλου χωρικής ανάπτυξης είναι ένα εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο και για να επιτύχει απαιτείται απόλυτος σεβασμός στις αρχές και τους σκοπούς της αειφόρου ανάπτυξης.