H Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου – The monastery, Holy Trinity of Sparmos of Olympus 🇬🇷 🇬🇧

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού, είναι κτισμένη στα νοτιοδυτικά του Ολύμπου, σε υψόμετρο χιλίων περίπου μέτρων και απέχει 28 χλμ από την Ελασσόνα.

βιβλίο: 25,00

e-book: 10,00€

Book Details

Σελίδες

230

Διαστάσεις

Υ: 24 εκ x Π: 24 εκ

Γλώσσα

Ελληνικά / Αγγλικά

ISBN

978-618-82584-4-0

Έκδοση

2016

Οδηγίες για ebook

Για να διαβάσετε το e-book, θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Adobe Acrobat Reader. Ανοίγετε το αρχείο και από την επιλογή: View ►Page Display ►Two Page View.

About The Author

Βασίλειος Ν. Τσολάκης

Βασίλειος Ν. Τσολάκης

Ο Βασίλειος Ν. Τσολάκης γεννήθηκε στον Τύρναβο, όπου τελείωσε την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του.

Είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, διπλωματούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος πτυχίου του ΥΠΕΧΩΔΕ για μελέτες δημοσίων Έργων.

Άρχισε την επαγγελματική του δραστηριότητα το έτος 1967 στη Λάρισα, όπου εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι το έτος 2007 και ασχολήθηκε με κάθε είδους έργα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού είναι κτισμένη στα νοτιοδυτικά του Ολύμπου σε υψόμετρο χιλίων περίπου μέτρων και απέχει 28 χλμ από την Ελασσόνα. Έχει μακρά ιστορία,  η οποία ξεκινά, σύμφωνα με ανεξακρίβωτες προφορικές παραδόσεις, από τα μέσα περίπου του 16ου αι. και εξελίσσεται παράλληλα με την ιστορία του Ελληνισμού, φτάνοντας μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Στο καθολικό της Μονής υπάρχει επιγραφή, η οποία αναφέρεται στην ανακαίνιση του Καθολικού, το έτος 1633, που προϋποθέτει την ύπαρξη της Μονής αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, το βιβλίο της Πρόθεσης αναφέρεται στην περίοδο από το 1602 μέχρι το 1798, επιβεβαιώνοντας έτσι τη λειτουργία της Μονής, τουλάχιστον από το 1602.

Η Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού γνώρισε μεγάλη ακμή από τις αρχές του 18ου αι. Ανέπτυξε έντονη πνευματική δράση και παρουσίασε σημαντικό εκπαιδευτικό έργο στην ευρύτερη περιοχή, οργανώνοντας πλούσια βιβλιοθήκη με βιβλία ποικίλης θεματολογίας. Εκτός από θεολογικά βιβλία, περιελάμβανε βιβλία γεωμετρίας, μαθηματικών, έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, παιδαγωγικής και γεωγραφίας.

Από τα τέλη του 19ου αι και στις αρχές του 20ου αι., η Ιερά Μονή Σπαρμού άρχισε να ερημώνει, και προς τα τέλη της Δεκαετίας του 1920 η Μονή είχε σχεδόν εγκαταλειφθεί ενώ  τα κινητά περιουσιακά στοιχεία της Μονής μεταφέρθηκαν στην Ιερά Μονή της Ολυμπιώτισσας στην Ελασσόνα. Στη Δεκαετία του 90 άρχισαν εργασίες ανακαίνισης της Μονής σε όλες τις πτέρυγες, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί.

Σήμερα στη Μονή είναι εγκατεστημένη αδελφότητα μοναχών, η οποία συνεχίζει, στην εκ βάθρων αναστηλωμένη Μονή, την ιστορική διαδρομή της Μονής, η οποία ζωντάνεψε μετά την εγκατάλειψη του προηγούμενου αιώνα.

Στη Μονή υπάρχει άρτια οργανωμένο κειμηλιοφυλάκιο , όπου εκτίθενται οι θησαυροί της Μονής που έχουν διασωθεί. Φορητές εικόνες, Ξυλόγλυπτοι Σταυροί, Σταυροί αγιασμού διακοσμημένοι με ημιπολύτιμους λίθους, μουσικά χειρόγραφα, έντυπες έκδόσεις Ευαγγελίων, ιερά άμφια , Πατριαρχικά Μολυβδόβουλα σιγίλλια, αργυρά άγια Ποτήρια και χρυσοκέντητοι επιτάφιοι μαρτυρούν τη μεγάλη ακμή και την έντονη πνευματική δράση της Μονής.

Στη βιβλιοθήκη της Μονής βρίσκονται ταξινομημένα έντυπα βιβλία ποικίλης θεματολογίας, έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, παιδαγωγικής, γεωγραφίας και  σπουδαιότατοι κώδικες που αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής μελέτης.

 

The monastery, Holy Trinity of Sparmos, is situated in the southwest of the mountain Olympus at an altitude of about one thousand meters and is 28km away from Elassona. It has a long history, which begins according uncorroborated oral traditions, from the mid 16th century and evolves simultaneously with the history of Hellenism, reaching the modern era

In the monastery’s Catholic, there is an inscription, which refers to the renovation of the Catholic the year of 1633, which presupposes the existence of the monastery several years ago. Also the book of intent refers to the period from 1602 to 1798, confirming that way the operation of the monastery since, at least 1602.

The Monastery, Holy Trinity of Sparmos, flourished from the early part of 18th century. It developed intense intellectual activity and showed significant educational work in the area, by organizing a rich library with various theme books. Apart from theological books, the library included geometry books, math books, works of ancient Greek literature, pedagogy and geography books as well

From the late 19th to early 20th century, the Holy Monastery Sparmos experienced a decrease of its monk community and in the late 1920s, the monastery was almost abandoned, while the tangible assets of the monastery were transferred to the Monastery Olimpiotissa Elassona.During the 90s started the renovations of the monastery in every transept, which are all completed.

Nowadays, inside the monastery live a monks’ brotherhood, which continues to function in a completely renovated and restored monastery, preserving its whole history. A monastery which came to be alive again after it was abandoned last century

In the monastery there is a well organized treasury room where all the treasures of the monastery are kept and can be seen. Portable icons, carved wooden crosses, holy crosses decorated with semi precious stones, musical manuscripts, printed publications of Gospels, sacred vestments, Patriarchal lead seal sigils, silver chalices and embroidered epitaphs reveal the high respect and the intense intellectual activity of the monastery.

In the monastery’s library there are classified books of various themes, works of ancient Greek literature, pedagogical books, books about geography and very significant codes, which became subjects of scientific studies.

 

Στο βιβλίο-άλμπουμ παρουσιάζεται πλήρης φωτογραφική περιγραφή της Μονής, καθώς και των τοιχογραφιών του Καθολικού και των παρεκκλησίων της Μονής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

The book presents complete photographic description of the monastery, as well as the frescoes of the Catholic and the chapels of the monastery in Greek and English.

 

Κατεβάστε το Adobe Acrobat Reader από εδώ δωρεάν.