Ο ναός του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη στο Δαμασούλι Τυρνάβου

5,00

Book Details

Διάρκεια

29 λεπτά

Γλώσσα

Ελληνικά

Υπότιτλοι

Έτος παραγωγής

2020

About The Author

Βασίλειος Ν. Τσολάκης

Βασίλειος Ν. Τσολάκης

Ο Βασίλειος Ν. Τσολάκης γεννήθηκε στον Τύρναβο, όπου τελείωσε την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του.

Είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, διπλωματούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος πτυχίου του ΥΠΕΧΩΔΕ για μελέτες δημοσίων Έργων.

Άρχισε την επαγγελματική του δραστηριότητα το έτος 1967 στη Λάρισα, όπου εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι το έτος 2007 και ασχολήθηκε με κάθε είδους έργα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου είναι μονόχωρος δρομικός και όλοι οι τοίχοι του είναι κατάγραφοι με τοιχογραφίες. Το τέμπλο είναι εξαιρετικής τέχνης, με πλήθος ξυλόγλυπτων παραστάσεων. Θαυμάσια ξυλόγλυπτα λεπτουργήματα είναι ο επισκοπικός θρόνος και το προσκυνητάρι με την εικόνα του Αγ. Δημητρίου του Μυροβλήτη.