Βιβλία που είναι υπό έκδοση και μπορούν να εκτυπωθούν μέσα σε 20 μέρες